Finitura
  • Grafis Bianco
  • Grafis Beige
  • Grafis Moka
  • Rovere
  • Rovere Grey
  • Bianco
  • Noce

Telai
  • Genius Plus pivot
Sintesi/1
Sintesi/1


Le Varianti
Sintesi/2
Sintesi/2
Sintesi/3
Sintesi/3
Sintesi/4
Sintesi/4
 
Ferrero Legno